Integritetspolicy Myretyr IT

Vi värnar vi om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Denna integritetspolicy förklarar hur och varför vi samlar in information om dig, hur vi skyddar dem och vilka rättigheter du har. Om du har några frågor är du alltid varmt välkommen att kontakta oss.

Personuppgifter
~
Dataskydd
Cookies
Dina rättigheter

Personuppgifter

En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

När du blir kund hos oss

När du blir kund hos oss registrerar vi information om dig i våra system. Om du lämnar uppgifter om en annan person som ska få access till våra system måste du först se till att ha ett godkännande från den personen för behandling av personuppgifterna enligt dessa villkor.

 

Information om dig (persondata) som vi samlar in och behandlar

Ändamål Kategori av personuppgifter Laglig grund Lagringsperiod
Support Nam

E-post

Telefonnummer

Företagsnamn

Adress

Fullgörande av avtal. För att kunna leverera tjänsterna som efterfrågas måste vi ha vissa uppgifter om dig som kund. Max 1 år efter avslutad relation. Inofrmation om fakturering lagras i bokföringen i upp till 7 år.
Nyhetsbrev Namn

E-post

Företagsnamn

Samtycke. Vi vill gärna a en kontinuerlig dialog med dig och vårt medel blir, i de fall du samtycker, att vi skickar ut nyhetsbrev till dig. Du kan när som helst välja att bli borttaqgen från vårt nyhetsbrev.

 

Dataskydd

Vi vidtar alla rimliga tekniska, administrativa och fysiska åtgärder för att hindra förlust, missbruk eller ändring av dina personuppgifter. Vi har infört en rad säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter när du kommunicerar med oss via e-post eller vår hemsida. Vi lagrar inte personnummer eller kreditkortsnummer någonstans i våra system.

Lösenord

Första gången du får inloggningsuppgifter till vår supportportal får du ett automatiskt genererat lösenord som vi rekommenderar att du byter ut. Vi rekommenderar att du använder ett lösenord som innehåller minst 8 tecken, stora och små bokstäver samt specialtecken.

Alla lösenord i portalen är krypterade vilket innebär att vi inte kan komma åt dem. Om du skulle förlora ditt lösen måste du själv begära ett nytt.

Data till tredje part

Vi varken säljer, handlar med eller överlåter dina personuppgifter på annat sätt till någon utomstående part. Dock kan vi lämna ut dina uppgifter till tredje parter som hjälper oss bedriva vår affärsverksamhet, leverera de varor du beställer eller ge dig service, så länge dessa parter går med på att hålla uppgifterna hemliga och skyddade. Om lagen kräver det, eller vid misstanke om brott, kan vi dock lämna ut dina uppgifter.

Cookies

Cookies är små filer som en webbplats eller tjänsteleverantör skickar till hårddisken på din dator genom webbläsaren (om du tillåter det) och som gör att webbplatsen känner igen din webbläsare och kan hämta upp och komma ihåg viss information.

Användning av cookies

Vi använder cookies för att sammanställa statistik om trafiken och kommunikationen på webbplatsen för att kunna erbjuda bättre användarupplevelser och verktyg i framtiden. Vi kan avtala med tredjeparts tjänsteleverantörer att hjälpa oss att få en bättre bild av besökarna på webbplatsen. Dessa tjänsteleverantörer har inte tillåtelse att använda den information de samlar in för vår räkning till något annat än att hjälpa oss bedriva och förbättra vår affärsverksamhet.

De flesta webbläsare ger dig möjlighet att avvisa cookies. Att blockera cookies gör dock att användbarheten hos webbplatsen försämras. Om du ändå inte vill ha cookies kan du alltid göra inställningar om det i din webbläsare.

Dina rättigheter

Du kan när som helst (gratis en gång om året) begära information om de personuppgifter vi har om dig genom att maila din begäran till info@myretyr.it Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade eller raderade. Dock kan vi in inte radera dina uppgifter om det skulle finnas ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas.

Du kan också när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss, antingen via e-post eller i supportportalen till info@myretyr.se.